Juridische informatie

Rechtsvorm: vennootschap (FV De Bruycker-Criel)

Ondernemingsnummer: 0696370027

Maatschappelijke zetel: Diestersteenweg 276- 3510 Kermt

Zaakvoerder: Dr. Bart De Bruycker

Teamleden:

  • De Bruycker Bart

  • Gielkens Kwinten

  • Van Aken Andreas

Tel: 011 21 40 97

E-mail: debruyckercriel@telenet.be

Polisnummer beroepsaansprakelijkheisverzekering: 7197955

Het geneesmiddelendepot van onze praktijk heeft identificatienummer xxx, afgeleverd door het FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel: 735100266

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de orde der dierenartsen.