Over Koe Consult

Over Koe Consult

Koe Consult streeft naar gezonde melkkoeien met een optimale productie. Vanuit de veterinaire achtergrond maakt Koe Consult van preventie de primaire focus.

Voor veehouders betekent dit dat er minder tijd moet worden besteed aan zieke dieren, er minder dieren uitvallen en de schade aan productie en efficiëntie verlies beperkt wordt.

Koe Consult staat voor:

  • Persoonlijke en planmatige aanpak
  • Duidelijke focus op het voorkomen van zieke koeien
  • Samen met veehouder streven naar vastgelegde haalbare doelen
  • Wetenschappelijk onderbouwd advies gestoeld op ervaring en uitgebreide kennis
  • Tussentijdse evaluatie
  • SAMEN streven naar zorgeloze optimale producties

Onze medewerkers combineren hun jarenlange ervaring met enthousiasme en passie voor de melkveehouderij. Ons werkgebied bestrijkt Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

“Een gezonde koe voorkomt extra werk, kosten en ergernis.”