Onze diensten

Onze pakketten

Koe Consult biedt verschillende pakketten aan naargelang de wensen van onze klanten. Ons “gezonde koeien pakket” als totaalaanpak focust zich op vijf onderdelen die van cruciaal belang zijn in het managen van melkvee.

Met een vast pakket op vaste tijdstippen variërend van 1 keer per week tot 1 keer per maand afhankelijk van bedrijfsgrootte en een vaste investeringskost per koe weet u op voorhand waar u aan toe bent.

  • Op vaste momenten een bezoek waarbij de  frequentie op maat en in onderling overleg bepaald wordt voor drachtcontrole en niet-geïnsemineerde koeien. Deze bezoeken hebben als doel de vaarzen en koeien te laten afkalven binnen een bepaalde termijn.
  • Indien er problemen zijn met vruchtbaarheid kunnen we binnen dit pakket oplossingen aanbieden om de vruchtbaarheid van uw veestapel terug op het juiste niveau te brengen.
  • De opvolging gebeurt via echografie (scannen).

Het uiergezondheidspakket steunt op twee pijlers:

  • Het opvolgen van de uiergezondheid adhv de beschikbare parameters. MPR, tankcelgetal, individueel celgetal,… en opstellen van een behandelplan voor koeien met klinische en subklinische mastitis om de gezonde koeien gezond te houden.
  • De tweede pijler is het snel selecteren van de probleemkoeien voor bacteriologisch onderzoek.  Dit wordt al jaren uitgevoerd in ons eigen labo of op het bedrijf zelf waardoor we al na 24u voor de meeste kiemen een gepast advies kunnen verstrekken. Snelle opvolging betekent vaak snellere genezing en minder kans op herval.

Een manke koe is een zieke koe! Vaak wordt er te lang gewacht om een manke koe te behandelen, nochtans is dit vaak even erg als een koe met uierontsteking of baarmoederontsteking. Ook hier geldt het aloude gezegde dat voorkomen beter is dan genezen. Dit is alleen maar mogelijk als elke koe tweemaal per lactatie preventief in onze klauwverzorgingsbox terecht komt. Onze pedicure service staat niet voor de hoogste snelheid, maar wel voor zeer gedegen verzorging en deze wordt dan ook volledig in eigen beheer uitgevoerd. Alle letsels worden geregistreerd en de erge gevallen worden eveneens opgevolgd.

Uw jongvee is de toekomst van het bedrijf. Vaak zijn het dieren met een betere genetica dan uw huidige veestapel. Deze verdienen dan ook de beste zorgen. Met ons jongveepakket ondersteunen we uw jongveemanagement zodat uw kalveren uitgroeien tot gezonde vaarzen, die op tijd afkalven.

De droogstand is de start van een nieuwe lactatie. Hier wordt de basis gelegd van een succesvolle opstart na het afkalven. Koeien met een slechte opstart hebben een veel groter risico op vervroegd afvoeren, niet drachtig geraken, een uierontsteking ontwikkelen, mank worden en veel geld en tijd kosten voor u als veehouder.  In ons gezondekoeienpakket is dit dus een zeer belangrijk onderdeel.

We leggen hier dan ook de focus op het monitoren van droge en pasgekalfde dieren. Daarmee sturen we het droogstandsmanagement bij waar nodig.

Uiteraard kan er ook steeds een pakket op maat afgesteld worden, naargelang de noden of wensen van u als veehouder bv. in het kader van een bepaalde bedrijfsproblematiek of indien bepaalde zaken in eigen beheer uitgevoerd worden. Contacteer ons voor verdere info.

Op zoek naar een andere dienst?

CONTACTEER ONS